Elhúzódhatnak a perek az alkotmánybíróság döntését követően, amely szerint az ítélet, csak indoklással együtt hirdethető ki – közölte szerda este a legfelsőbb bíróság elnöke. Corina Corbu felhívta a törvényhozást, hogy sürgősen hozza összhangba a perrendtartási törvénykönyvet az alkotmánybíróság friss döntésével.

A talláros testület tegnap úgy döntött, hogy a bírói ítéletet annak kihirdetésekor meg kell indokolni. Corina Corbu rámutat: a jelenlegi joggyakorlat, amely szerint az ítélet indoklását a kihirdetés után legtöbb harminc – esetenként kilencven – nappal kell közzétenni, ellentmond az alkotmánybíróság döntésének, s ezt a legsürgősebben orvosolni kell.

Az alkotmánybíróság szerint a bírói döntés utólagos megindokolása sérti az elítélt személy igazságszolgáltatáshoz és tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. A testület ezzel helyt adott a büntetőeljárási törvénykönyv azon cikkelye ellen benyújtott óvásnak, amely előírta, hogy a bírói ítéletek indoklását az ítélet kimondása után legtöbb 30 napon belül meg kell fogalmazni. A büntetőeljárási gyakorlat eddigi formájában – vagyis úgy, hogy az indoklás a büntető ítélet kihirdetése után született meg – sértette az alapvető emberi jogokat és szabadságokat, az egyén igazságszolgáltatáshoz és tisztességes bírói eljáráshoz való jogát.

A parlamentnek 45 nap áll a rendelkezésére, hogy a büntető-perrendtartás alkotmánybíróság által kifogásolt cikkelyeit módosítsa.