Temesváron folytatódnak az 1989 decemberi forradalom emlékünnepségei, ma gyásznapot hirdettek a Béga-menti városban az áldozatok emlékére. A tegnap kezdődött rendezvénysorozaton azonban elszabadultak az indulatok.

Az este botrányba fulladt a Románok Egyesüléséért Szövetség temesvári gyűlése. Az alakulat elnökének beszédét több ízben félbeszakították az egybegyűltek, a gyűlést az 1989-es decemberi forradalom kitörésére emlékezők is megzavarták, akik azt rótták fel a pártelnöknek, hogy kíséretéhez két olyan tiszt is tartozik, akik részt vettek a forradalom leverésére tett kísérletben.

A botrányba fulladt gyűlésen végül a csendőrség közbelépésére volt szükség.