Jóváhagyta tegnap az Európai Unió következő hétéves, 2021 és 2027 közötti költségvetését az Európai Parlament, így az uniós tagországok már a jövő év elején hozzájuthatnak az uniós támogatásokhoz.

A büdzsét 548 szavazattal, 81 ellenszavazat és 66 tartózkodás mellett fogadták el. A költségvetés tételei között a korábbi évekhez képest jelentős többletforrás áll majd rendelkezésre egyebek mellett az egészségügyi, a kutatást támogató Horizon és az Erasmus oktatási programokra, továbbá jelentős összegek fordíthatók majd a jövőbeli esetleges igények és válságok kezelésére, illetve a legfontosabb programok kiegészítésére. Az EP egyidejűleg elfogadta a költségvetés saját forrásairól és az összegek belső átcsoportosításáról szóló intézményközi megállapodást is.

Romániának 46,3 milliárd euró jár a következő hét évre, amihez még hozzáadódik 30 és fél millió euró, amelyet a gazdaság fellendítésére kell fordítson az ország. Az Európai Unió Tanácsának még hivatalosan is el kell fogadnia az uniós költségvetést és az intézményközi megállapodást.