Olvasom az országos hírügynökség magyar hírfolyamában, hogy egy medve a múlt hét végén kétszer is meglátogatta Csíkszeredában a Márton Áron Kollégiumot. A napi taposómalomban a hírt fordító kolléga figyelmét elkerülte az az apróság, hogy a kollégium szó elsődleges jelentése a magyar nyelvben ’Diákotthon egyetemi, főiskolai hallgatók vagy középiskolai tanulók számára’, másodlagos jelentése pedig ’Rendszerint alsó-, közép- és felsőfokú tagozatot magában egyesítő és az újabb korban némely helyen tanítóképzővel kiegészített református bentlakásos tanintézet’. A fordítási hiba onnan jöhet, hogy a patinás intézmény román neve Colegiul Național ”Márton Áron”, magyarul azonban Márton Áron Főgimnázium. Az elméleti oktatást nyújtó középiskola megnevezése magyarul ’gimnázium’ (és nem elméleti líceum), a szakképzést és érettségit kínáló középfokú oktatási intézmény pedig szakközépiskola. Ha szakiskolai – azaz csak szakképzést biztosító, de érettségit nem nyújtó – osztályok működnek az intézményben, akkor annak a neve szakmunkásképző. A gimnázium pedig nem azonos a román ’gimnaziu’-val, ugyanis ez utóbbi az általános iskolák felső tagozatát – azaz az 5-8. osztályt – jelöli. Amúgy van Márton Áron Kollégium is a városban, de az, mint neve is mutatja, diákszállás – azaz internátus. Ez a kis fordítási malőr elkerülhető lett volna, ha az elmúlt harminc esztendőben a korábbi tükörfordításos megnevezések helyett a normatív magyar nyelvhasználatban elfogadott fogalmakkal jelöltük volna iskoláinkat. Tehát elemi iskola, általános iskola – elemi és felső tagozattal – valamint középiskola, ami a maga rendjén lehet gimnázium vagy szakközépiskola, netán szakközépiskola és szakmunkásképző. Az nem kellene befolyásolja iskoláink, intézményeink névhasználatát, hogy az oktatási tárca tanügyi reform címen hozott intézkedései kimerülnek az intézmények megnevezése kormányonkénti és miniszterenként változtatásában, a szakközépiskola szakközépiskola marad akkor is, ha románul ’liceu industrial’, ’grup școlar’, ’grup școlar industrial’, ’colegiu tehnic’ vagy ’liceu tehnologic’ a neve. S nem kellene ódzkodni attól, hogy szakközépiskolának nevezzük a művészeti, sport, katonai oktatást biztosító iskolákat, még akkor sem, ha pillanatnyilag a román megnevezésük és státusuk különbözik a többi szakközépiskoláétól. Nem másért, de a ’vokacionális’ szót senki más magyar ember nem érti, annyi, mintha azt mondanánk, hogy ’punga’. Véleményem szerint az éppen aktuális román megnevezés szolgai módon való szószerinti fordítása igénytelenségről, netán tudatlanságról tanúskodik. Az oktatásban ugyanis nem az iskola megnevezése a lényeg – holott az is sokat elárul az intézményről és a falai közt zajló munkáról – hanem maga a munka, az, hogy miként érzi magát az intézményben a gyerek, a pedagógus, hogyan viszonyul hozzá a szülő, no meg az, hogy milyen útravalóval bocsátja el az iskola a végzőseit, hogyan állják meg a helyüket egy magasabb fokú iskolában, intézményben vagy egy munkahelyen. De az iskola nemcsak tudást, hanem magatartást, attitűdöt is kell adjon diákjainak. Nem csak a tananyagot kell ismerni, hanem azt is, hogy magyarként, kisebbségiként mivel tudunk hozzájárulni az ország és a magyar nemzet gyarapodásához. Nem az elkülönülést kell hangsúlyozni magyar nemzettársainktól, hanem együvétartozásunkat is. S ennek része az is, hogy nem nevezzük kollégiumnak a gimnáziumot, gimnáziumnak az általános iskolát, s kialakul bennünk az igény, hogy ekként viselkedjünk, cselekedjünk s ezt másoktól is elvárjuk. Ha nem erdélyi magyar olvassa a hírügynökségi anyagot – amit egyébként kritikátlanul átvett több hazai magyar sajtótermék – azt hinné, hogy a maci kollégiumi szállást keresett, kétszer is egymás után, míg ki nem lőtték. Holott csak a gimnáziumot látogatta meg. Sok más városközeli, városszéli és városi hely mellett. A dolog pikantériája, hogy a tudásszomjtól égő tányértalpút vasárnap hajnalban kilőtték, vasárnapról hétfőre virradóan a RO-Alert rendszer azonban arra figyelmeztette a városlakókat, hogy medve van a város főterén, kerüljék a helyet. Pedig ott se Márton Áron Kollégium, se Márton Áron Gimnázium, csak egy Márton Áron-szobor van.