Ma a felszólításról lesz szó. „Leggyakoribb kifejezőeszköze a felszólító módú igealak. […] Ez általában parancsot, felszólítást, óhajt, kívánságot fejez ki.” Például: Hozd ide! Fáradjon be! és az „Aludj el szépen, kis Balázs!” A felsorolt példák közül az első – valljuk be – nem túl udvarias, inkább parancsnak tűnik, helyette egyebek között a „Kérlek szépen, hozd ide!” ajánlott.

Felszólítást kifejezhetünk még kijelentő módú, jelen és jövő idejű igealakkal is. Például így: Idejössz, egy-kettő! Öt percen belül elalszol!

De a feltételes módú, jelen idejű kérdő igealakkal is felszólíthatunk valakit: Ideadnád a sót? Nem szólnál egy jó szót az érdekemben? Az említett mondatokkal többnyire óhajt, kérést fejezünk ki udvarias formában, ellentétben például az Öt percen belül elalszol! paranccsal.

Nem maradhat ki a főnévi igenév sem, amelyet gyakran használtak és használnak felszólításra a katonai és a régebbi iskolai nyelvben, de az indulatos beszédben is előfordul néha. Ilyen például a Leülni! Felállni! Személy szerint én nehezen tűrném el, ha valaki így adná tudtomra, hogy mit akar. „Durvaságuk és idegenszerű voltuk (németességük) miatt jobb helyettük a személyhez szóló felszólító alak” – javasolja a Nyelvművelő kéziszótár. Ilyen példákat lehetne felhozni erre: Üljetek le! Álljatok fel! Természetesen mindezeket magázódva is lehet használni, ha az illető életkora és társadalmi helyzete megkívánja. Sőt a Tessék leülni! és a Tessék felállni! még ezeknél is udvariasabb.

Noha ritkábban fordul elő, főnévvel is kifejezhetjük a felszólítást, főleg ha az általános érvényű. Ilyen a Beszállás! Indulás! Takarodó! Alvás! Segítség! Szükség esetén a ragozott igealakkal is helyettesíthetők a felsorolt példák. Mondhatjuk azt, hogy Aludj! Aludjál! vagy Aludjatok! A Takarodó! helyett viszont nem használhatjuk azt, hogy Takarodj! vagy Takarodjatok!

A gyereknyelvben a Csüccs le!, a Tánci-tánci!, illetve a Tapsi-tapsi! szóalakokkal is találkozhatunk. A mai rész vége felé megemlítem az akaratkifejező indulatszókat és tiltószókat is. Például a Csitt! és a Ne! Közülük néhány csak a bizalmas, valamint a durva stílusban használható. Ilyen a Nyugi! és a Kuss!