1568-ban a január 6. és 13. között zajlott tordai országgyűlés a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadságot. Ez a határozat vezetett az erdélyi unitárius egyház megalakulásához és állami elismeréséhez.