Ne várják tőlem a kedves hallgatók, hogy felsoroljam valamennyiüket vagy legalább egy kis részüket, mert nem vagyok híve az áltudományok és a fantáziagazdag szövegek terjesztésének, csupán azért említem meg, hogyha a világhálón hasonló, az idei esztendővel kapcsolatos jövendőmondásokkal találkoznak, akkor mindenképpen sorolják őket a szórakozás kategóriájába, akárcsak az asztrológiát, a csillagjóslást, vagy más olyan időfejtő bűvészmutatványokat, amelyek például a 16. századi profétára, Nostradamusra  hivatkoznak. És ne feledjék azt sem, hogy mindezek a kettőezer hússzal kapcsolatos mendemondák az elkövetkező napokban-hetekben még jobban  felerősödnek, hiszen alig másfél hónap, és megérkezik február 20.-a, amikor a hivatalos dokumentumokban leírjuk azt a rémisztő és elképesztő számsort, hogy 20.02.2020, azaz négy kettes és ugyannyi zéró, vagy másként számolva, négy darab, húszast jelentő számjegy, amelyből egy fordított, és ez tökéletesen elegendő ahhoz, hogy feje tetejére álljon a világ.

De vajon valóban ettől lesz valamiféle egyetemes tótágas a világon? Vajon 2020 teremtette meg a drónokat, a hadviselésnek azokat az eszközeit, amelyek többezer kilométerről úgy lehet irányítani, hogy centiméternyi pontossággal csapjanak le a célpontra? Vajon 2020 teremtette meg bolygónknak azt az állapotát, amelyet mind több országban klimakatasztrófának neveznek, és bár egyre aggasztóbb jeleit látjuk, csóválgatjuk is a fejünk, de igazi méreteit mégsem akarjuk érzékelni? Vajon 2020 hozta létre azokat a vámháborúkat, az energiahordozókkal való zsarolásokat és különböző pénzügyi manővereket, amelyeknek változó erősségű csapásait mondhatni az egész világon érezni? Vajon 2020 törte szét imitt-amott a demokráciát, az országok és nemzetek egymásban való bizakodását, és hozta magával azt a populizmust, amely az újból fellobbanó nacionalizmusok melegágya lett? Vajon 2020-ben lehet reménykedni száz esztendővel ezelőtt megkötött  szerződések olyan titkos záradékaiban, amelyek majd visszafordítják a történelmet, noha tudjuk, hogy mindezek csak a legendákban és a vágyálmokban léteznek?

Nem folytatom a kérdéseket. Elégedjünk meg inkább azzal, ami a lehető legnyilvánvalóbb: a jelen mindenekelőtt a távolabbi és közelebbi múltban lezajlott történelmi- társadalmi-gazdasági és más folyamatok eredményeiből áll össze és ugyanígy alakul majd a jövő is. A változások nem két, egymást követő esztendő tagolódásának a függvényei, és még kevésbé köthetők ahhoz, hogy időnk mérését éppenséggel milyen számokkal illetjük, vagy kiindulópontját milyen vallások szerinti eseménytől számítjuk. Ellenben minden új esztendő figyelmeztethet arra, hogy globálisan vagy lokálisan, közös földünk, országunk, településünk, vagy közösségünk viszonylatában mit kell tennünk ahhoz, hogy a kiegyensúlyozott, a természettel is harmonizáló fejlődés útján haladjunk. 2020-ra,  a maga számkettőségével egyetemben, valahogyan így kellenne tekintenünk.