Az 1000 év Erdélyben 100 év Romániában programot működtető Iskola Alapítvány a Jakabffy Elemér Alapítvánnyal közösen az erdélyi magyar sajtótermékek és folyóiratok örökidejű megőrzését tűzte ki célul.

Az Alapítvány 2018-ban digitalizálási programot indított Erdélyi Digitális Tudománytár – Digitéka címmel, melynek elsődleges célja olyan magyar nyelvű napi- és hetilapok, illetve folyóiratok közkinccsé tétele, amelyek az erdélyi, és később a romániai magyarság nyilvánosságát jelentették a 19. és 20. század folyamán. Hozzáférhető többek között 1926. évi első megjelenésétől a Korunk folyóirat, a Magyar Kisebbség politikatörténeti folyóirat is, vagy a TETT, amely az erdélyi elméleti és alkalmazott tudományok jelentős fóruma volt a 70-es és 80-as években. Digitálisan elérhető az Ellenzék, amely már 1880-tól Kolozsvár egyik vezető napilapjának számított, mellette a Keleti Újság és a Brassói Lapok, a két világháború között a régió magyar lakosságának legfontosabb hírforrásai, továbbá több jelentős irodalmi szemle, közéleti és ismeretterjesztő folyóiratok a kommunista időszakból, de napilapok is a 20. és 21. század fordulójáról.

A program keretében a sajtótermékek mellett olyan ritka könyvek és forráskiadványok is digitalizálásra kerülnek, melyek egy adott erdélyi város, régió vagy intézmény történetét dolgozzák fel, vagy épp közismert személyek életrajzát mutatják be az 1989. évi fordulatot megelőzően.