Az alkotmánybírósághoz benyújtott óvásában Renate Weber ombudsman kifejti, hogy a sürgősségi kormányrendelet nem felel meg az alkotmányban előírt jogalkotási felhatalmazásra vonatkozó követelményeknek, ahogyan azt az alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata is kifejti.

A jogszabályt korábban az RMDSZ is bírálta. A közigazgatási törvénykönyv elemzése során a Nép Ügyvédje arra a következtetésre jutott, hogy a rendelet számos olyan kérdést szabályoz, amelyek nem kapcsolódnak és nem függnek össze azokkal az okokkal, amelyeket a kormány felhoz, hogy megindokolja miért kellett sürgősségi eljárással elfogadni a jogszabályt. A Nép Ügyvédje ezt nem találja megfelelőnek, mert – mint megállapítja – a sürgősségi rendeletek egy külön rendszert alkotnak, amelyeket rendkívüli, sürgős helyzetekben kell alkalmazni, amelyek szabályozása nem tűr halasztást. A Nép Ügyvédje kifogásolja azt is, hogy a jogszabály módosítja az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat a kormány tagjainak vonatkozásában.