Alig több mint két héttel a csíksomlyói pápalátogatás előtt már teljében Csíkszeredában, Hargita megye székhelyén, a nagy esemény előkészítése. Egyrészt, ahol még arra szükség van, javítanak, szépítenek, takarítanak, olykor a lakosság segítségével, különösképpen ott, ahol május elsejéig a pléhgarázsok tucatjait bontották le.

Másrészt a város  művelődési intézményei a rendezvények egész sorát készítik elő, hogy nem csupán június elsején, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának napján, vagy egy hétre rá, a pünkösdszombati búcsún, hanem a szóban forgó hét minden egyes napján legyen amit mutatni a több százezres tömegnek. Az előrejelzések ugyanis arra utalnak, hogy különösképpen a távolabbról érkező zarándokok a két vallásos esemény között itt maradnak a városban vagy a környéken,  így június első hetében a lehető legnagyobb forgalomra számíthat a múzeum, a színház és természetesen a főtér, ahová megyenapokat is szerveztek.

Az előkészületek jegyében nyílt meg tegnap este a Csíki Székely Múzeumban a testvérintézmény, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti tárlata, amely Panteon elnevezésű alapkiállításának a legszebb darabjait hozta el Csíkszeredába. A nagybányai festőiskola művészeinek a munkái,  illetve a kortárs erdélyi magyar képzőművészet legkiválóbb alkotásai keretezik azt az időszakot, amelynek termései egészen július végéig megtekinthetők a múzeum öt termében, és ott van közöttük néhány Nagy Imre festmény is. Akik azonban a festő jóval gazdagabb művészi hagyatékára kíváncsiak, a legjobban teszik, ha majd lemennek még az életében épített zsögödi galériába, ott ugyanis jövő héten, pontosabban kedden este hat órakor nyílik meg a Nagy Imre munkák tucatjait teljesen új koncepció alapján felvonultató gyűjteményes tárlat, amely azokat a képeket hozza nézőközelbe, ahol állatok is megjelennek.

Már pedig aki ismeri a művész munkásságát,  jól tudja, hogy  nagyméretű olajfestményein vagy kisebb akvarelljein,  jelképként, vagy a vidék emberének a természetközelségére utalva, ott szerepelnek leginkább a háziállatok, amelyeknek vászonra vitelét hatalmas műgonddal készítette elő. A nagyközönség ott helyben, vagy hatalmas képernyőkön , először láthatja azokat a vázlatfüzeteit, amelyek több száz előzetes állatrajzot tartalmaznak, mint ahogyan hangjával, arcával, egész felejthetetlen személyiségével ott lesz maga a legendás művész is, hiszen még életében vele készített és digitalizált filmeket mutatnak be újra, miközben külön gondoskodnak a gyermekekről is, akik sokszorosított Nagy Imre vázlatokat színezhetnek, vagy folytathatnak tovább, a maguk elképzelései szerint. És lassan a pápalátogatás elképzelt díszletei is testet öltenek.

A csíkszentléleki lányok-asszonyok már elkészítették a pápai szentmisének azokat a ruházati kellékeit, amelyeket a csíksomlyói szentmisén a Szentatyával együtt celebráló papok és püspökök viselnek, és nem akármilyen mennyiségről, hatvan püspöki miseruháról és négyszáz papi stóláról van szó. A csíkszeredai Művészeti Népiskola faragói pedig, mesteremberek közreműködésével és irányításával, Zetelakán faragták meg azt a hatalmas székely kaput, amely alatt átmennek a csíksomlyói hegyoldalba igyekvő zarándokok. Egyszóval az elkövetkező napokban ugyancsak felpörög az élet Csíkszeredában, hiszen az alig negyvenezer lakosú város önmaga többszörösének kell kiváló házigazdája legyen, és ez egyáltalán nem könnyű feladat.