Az aradi Kölcsey Egyesületet a közművelődési élet szervezésére és támogatására alapították meg a 19. század második felében.

A kor közéleti és kulturális életének jelentős személyiségei által létrehozott és vezetett szervezet fektette le a mai aradi múzeum és könyvtár alapjait, de a képzőművészetben és az irodalomban is jelentős örökséget hagyott hátra. Az első világháború után a kisebbségi létbe szorult aradi magyarság önszerveződésének legfontosabb intézménye és a magyar oktatás felkarolója lett. A kommunista diktatúrában betiltott Kölcsey Egyesület a rendszerváltás után, 1990-ben alakult újra, és a 19. századi eszmék és célok folytatását, illetve elérését vállalta fel. Nemrég egy gyűjtőtől sikerült megvásárolni 2500 euróért a Kölcsey Egyesület első húsz évének irattárát hiánytalanul, és a következő negyven esztendő írásos emlékeinek egy részét. Pataky Lehel Zsolt összeállítása.