Megkezdődött a próbaérettségi 300 ezer tizenegyedik és tizenkettedik osztályos tanuló számára. Ma román nyelv és irodalomból, holnap anyanyelvből, szerdán a kötelező szaktantárgyból, csütörtökön a választható szaktantárgyból írásbeliznek – utóbbiból csak a tizenkettedikes diákok. Az eredményeket március 29-dikén teszik közzé.

Közben az Országos Diáktanács folytatja a próba-képességfelmérő idején elkezdett, #foaiagoală – #üres lap néven emlegetett tiltakozását. A testület  továbbra is bojkottra szólítja fel a diákokat, és arra biztatja őket, hogy üres lapokat nyújtsanak be a próbavizsgán, így tiltakozzanak az ellen, hogy a jelenlegi felmérési rendszer nincs összhangban az elvárásokkal. Az Országos Diáktanács egy korábbi közleményében kijelentette, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy a tanügyminisztérium szinte évente módosít a vizsgarendszeren, a diákokat kísérleti alanyként használja fel céljai eléréséhez.