Csíkszentdomokoson temette el a telet Hargita megye 12 hagyományőrző csoportja.

A helyi község és a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezte huszonhetedik megyei farsangbúcsúztatón maskarások százai vettek részt. Biró István összeállítása.