A galaci törvényszék elrendelte a székelyföldi Árkoson álló Szentkereszty-kastély visszaszolgáltatásáról 2012-ben hozott, jogerős ítélet felülvizsgálatát.

A bíróságok portálján közölt ítélet szerint a törvényszék a kastélyban működő Árkosi Kulturális Központnak a 2004-ben hozott első fokú bírósági határozat ellen beadott felülvizsgálati kérelmét fogadta el. A visszaszolgáltatást rögzítő megfellebbezhetetlen ítéletet 2012 novemberében mondta ki a Legfelsőbb Bíróság, de a Dél-Afrikában, Spanyolországban és Portugáliában élő örökösök csak újabb pereskedések után, 2015-ben vehették birtokba és telekkönyveztethették nevükre a kastélyt és melléképületeit.

Az Árkosi Kulturális központ arra hivatkozva kérte a visszaszolgáltatási ítélet felülvizsgálatát, hogy olyan új, korábban beszerezhetetlen dokumentumok kerültek a birtokába, amelyek bizonyítják, hogy a kastély nem a kommunista államosítás során került az állam tulajdonába, hanem már 1945-ben az Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztár fennhatósága alá tartozott. Utolsó tulajdonosait ugyanis, az 1944 júniusában meghalt Szentkereszty Bélát és testvérét, Szentkereszty Erzsébetet az állam 1944-ben “az országból hiányzó”, vélhetően elmenekült személyeknek tekintette.

Kincses Előd, az örökösök ügyvédje fél évszázados ügyvédi praxisa legfelháborítóbb ítéletének nevezte a galaci törvényszék által hozott döntést. Az MTI-nek elmondta: az ítélet olyan dokumentumok alapján államosítaná vissza a kastélyt, amelyeket már a restitúciós per 2002-es elindításakor vizsgált a bíróság, ráadásul a felülvizsgálati kérelmet minden törvényes határidőn túl adták be a felperesek. Kincses Előd szerint az ügy ismét a Legfelsőbb Bíróság elé kerül.