A Szentszék Sajtóirodája 2019. január 11-én hozta nyilvánosságra: „Őszentsége, Ferenc pápa, elfogadva Románia elnökének, az állami hatóságoknak és a romániai katolikus egyháznak a meghívását, apostoli látogatást tesz az országban május 31-től június 2-ig azzal a céllal, hogy meglátogassa Bukarest, Jászvásár és Balázsfalva városait, valamint a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyet. A programot a megfelelő időben közzéteszik.” Ezzel egy időben tette meg a hivatalos bejelentést az államelnöki hivatal is, ugyanazt a szöveget bocsátva a közvélemény rendelkezésére.

A két hivatal professzionális módon járt el, eleget téve az államközi és az egyházi protokollnak. Éppen ezért érthetetlen számomra, hogy már előtte egy nappal szembe jött velem a közösségi médiában a látogatás híre, az addig számomra ismeretlen Q Magazine-ra hivatkozva. Az említett forrás szerint az államelnöki hivatalban erősítették meg az adott orgánum számára a látogatásról szóló információt.

Ez a tény számos kérdést vet fel bennem. Az egyik: milyen hitele lehet egy olyan intézménynek – esetünkben az államelnöki hivatalnak – amelyben semmibe veszik a kölcsönös megállapodást – esetünkben a látogatás hírének azonos időpontban való bejelentését?

Megértem azt, hogy hírverseny van, és megértem a magazin igyekezetét, hogy elsőként közölje a látogatás tényét és időpontját, ugyanis ezáltal nemcsak hírforrássá, hanem hivatkozási alappá is válik. De megéri a kockázatot az ilyen jellegű hírek közlése? Hátha kacsának bizonyult volna? Hogyan számoltak volna el a kollégák szakmai lelkiismeretükkel? S hát az olvasóikkal? Sajnos, a szakmaiság egyre jobban háttérbe szorul a hazai médiában – s ha jól körülnézünk, szomorúan megállapíthatjuk, hogy nem csak a hazaiban.

A Q Magazine információját többen átvették, próbálva utánajárni a hír valóságtartalmának, de – tartván magukat az előzetes megállapodáshoz, az elrendelt embargóhoz – mindazok, akik igazolni vagy cáfolni tudták volna az információt, kitérő választ adtak, vagy elzárkóztak a válaszadástól. Olvastunk azonban olyat is, miszerint „Úgy értesültünk, hogy a hírzárlat ma feloldódik: mára várható ugyanis a pápai látogatás hivatalos bejelentése.” Tehát információt szivárogtattak ki olyan körökben, amelyekben ezt nem tehették volna meg.

Mindez a nyomtatott sajtóban éppen a látogatás bejelentésének napján látott napvilágot, s ahol szakmaisággal kezelték a témát, kérdőjellel tálalták –, ezzel is nyomatékolva, hogy nem kell készpénznek venni a hírt, mert lehet, csupán hírlapi kacsa.

Elhallgatni azonban nem lehetett volna, tekintve a téma iránti érdeklődést, és figyelembe véve azt, hogy az erdélyi magyar, s elsősorban a székelyföldi katolikusság immár három évtizede, II. János Pál pápa emlékezetes budapesti látogatása óta várja a pápát Székelyföld Rómájába, Csíksomlyóra. Olyan körülmények között, hogy közel húsz évvel ezelőtt, 1999-ben a nagy tiszteletnek örvendő lengyel pápa csak Bukarestet kereshette fel romániai látogatása során.

Azóta eltelt 20 év és megérett a helyzet arra – vagy úgy alakult a konjunktúra –, hogy a vatikáni államfő, a katolikus egyház feje ismét az országba látogat, s a protokolláris, udvariassági találkozók mellett együtt lehet a jászvásári római katolikusokkal, felkeresheti központjukban, Balázsfalván a görög-katolikusokat és meglátogathatja a székelyföldi Mária-kegyhelyet, Csíksomlyót.

Tény, hogy itt, Csíkszeredában javában zajlik a készülődés a Szentatya méltó köszöntésére, no meg a pápalátogatásra várható többszázezres tömeg fogadására. Nem kis feladat, de az esemény jelentősége, és várható hozadéka – a helyi közösség erősítése és a nemzetközi figyelemnek e közösségre való összpontosítása – megér minden igyekezetet, minden fáradságot.