A Szétszórt némaság című prózaverskötet családtörténet, búcsú barátoktól, ismerősöktől, gyász,  jóleső emlékezés. Afféle kőbe vésése mindazoknak, akikből lett, vagy akik által alakult a személyiség, sors, barátságok, melyek még a levegő illatát, a sorok folyását, a szavak értelmét is mássá tették.

Borsodi L. László, költő, szerkesztő, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium magyar nyelv és irodalomtanára. Ha eltekintünk ettől a képzavartól, mert itt könyvről és nem kőről van szó, Borsodi L. László valami olyasmit tett ezzel a kötetével, amelyet magunkban talán mindannyian megteszünk, jobban vagy rosszabbul, lehetőségeink szerint. A Szétszórt némaság ugyanis kis történetekben vázolja mindazokat, szülőket, nagy és dédszülőket, szépapákat és anyákat, barátokat és ismerősöket akik ma már csak emléktöredékekben élnek, vagy pusztán csak nevek, egyházi, polgári levéltárakban, sírköveken.

A szerző Szétszórt némaság című kötetét az Erdélyi Híradó Kiadó és a Fiatal Írók Szövetsége adta ki 2018-ban, a könyvet Ráduly Margit képzőművész illusztrálta. A szerző a mai Észpresszó vendége, tartsanak velünk!