Részben alkotmányellenes a román büntető törvénykönyv módosítása – határozott tegnap a bukaresti alkotmánybíróság, amely helyt adott az államelnök, a legfelsőbb bíróság és az ellenzék kereseteinek. A taláros testület szerint a hivatali visszaélés fogalmának korlátozása alaptörvénybe ütközik, akárcsak a befolyással való üzérkedés és a hamis tanúzás újrafogalmazása. A taláros testület szerint a hivatali visszaélés meghatározása hiányos, és nem tartja tiszteletben az alkotmánybíróság 2016-ban hozott döntését. A legvitatottabb rendelkezés úgy módosította volna a korrupciós perekben gyakran előforduló hivatali visszaélés fogalmát, hogy az csak akkor lehetett volna büntethető, ha a hivatalnok saját magát, vagy közeli rokonát juttatja jogtalan haszonhoz.

A taláros testület ugyanakkor alkotmányosnak ítélte a hivatali gondatlanságnak a büntetőjog alóli kivonását arra hivatkozva, hogy a törvényhozónak joga van eldönteni, mit büntet és mit nem. Szintén alkotmányosnak bizonyult a szervezett bűnözői csoport fogalmának újraalkotása.

A tegnapi alkotmánybírósági ítélet végrehajtása kötelező, ezért a parlamentnek ismét meg kell vitatnia a törvényt, amelynek az alkotmánybíróság által kifogásolt részeit összhangba kell hoznia az alaptörvénnyel.