Ma abból indulok ki, hogy a szavak egy részében az i, í, u, ú, illetve az ü, ű ejtése ingadozhat, írásban viszont a kialakult szabályokat kell követni. Mit is jelent ez pontosan?

Vannak olyan szavak, amelyek mindegyik alakjában hosszú í, ú és ű betűt írunk. Ilyen többek között az íz, a szín, a szív, a hús, a súly, az új, a gyűjt, a hűs és a tű. Ebből kifolyólag hosszú í betűvel írjuk az ízes, íznek, színes, színész, szívből, szíves szavakat, hosszú ú betűs a húsok, húsból, súlyos, súlya, valamint az újra és az újság is, a gyűjtemény, hűsít, illetve a tűvel pedig hosszú ű betűvel íródik.

Ugyancsak fontos megjegyezni, hogy a szavak végén álló i betű legtöbbször rövid. Például kocsi, kifli, bácsi, néni, kicsi, Peti, Mari, a sí, a rí és a zrí szavak azonban hosszú í betűvel végződnek. A nagyon ritkán használt zrí a Magyar etimológiai szótár szerint ramazúrit, hangos veszekedést jelent.

Felvetődhet a kérdés, hogy mi a helyzet a szó végi u, ú, ü, valamint ű betűkkel? Az egy szótagú főnevek végén hosszú ú és ű betűt kell írni. Itt megemlítem a bú, szú, fű, mű, nyű és tű szavakat. A több szótagúak egy részében ugyancsak hosszú az ú, ű. Például: ágyú, aszú, borjú, bosszú, dugattyú, fogantyú, hattyú, interjú, odú, randevú, betű, billentyű, csengettyű, derű, fésű, hegedű, keselyű, kesztyű, seprű, töpörtyű és még hosszan folytathatnám a sort.

Nem hagyhatom figyelmen kívül azokat a két szótagú szavakat, amelyek végén rövid az u. Hogy könnyebb legyen megjegyezni, szeretném elmondani a kárpátaljai költő, gyermekíró, műfordító, tankönyvkiadói szerkesztő, Szalay Borbála jól ismert versét, amely nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is hasznos lehet.

?Tudjátok-e, Icu, Samu,

mely szó végén rövid az u?

E szavakat versbe szedtem,

el is mondom néktek menten.

Szürke az ég, mint a hamu,

fészkén ül már gólya, daru.

Hazafelé baktat Pityu,

húzza vállát két nagy batyu.

Az egyikben fura áru,

bábszínházhoz sok-sok bábu.

A másikban drót, szeg, gyalu,

épp ezekre vár most apu.

Nincsen messze már a falu,

látszik a sok rácsos kapu.

A kapuban ott áll anyu,

azt lesi, hogy jön-e Pityu.

Szürke az ég, mint a hamu,

elszenderül gólya, daru,

s ha bezárul minden zsalu,

elalszik az egész falu.?

S ha már szó esett a rövid u betűvel végződő szavakról, muszáj megemlítsem a rövid ü-re végződő szavakat is. Ezek közé tartozik egyebek mellett az eskü, a menü, a revü, a süsü és az ürü is.

Még nem esett szó a melléknevekről, amelyek végén mindig hosszú ú és ű betűt írunk. Például: domború, homorú, hosszú, iszonyú, savanyú, szomorú, gömbölyű, keserű, könnyű, nagyszerű és szörnyű.

Ugyanakkor a fehér falú, a mérsékelt árú, a nagy kiterjedésű, a tiszta vizű, az erős rugójú, a hosszú szempillájú, az éles elméjű és a lapos tetejű minőségjelzős kapcsolatok végén is hosszú az ú és ű betű.

Bár korábban már említettem, szeretném megismételni, hogy mi a különbség a rövid u betűs áru és a hosszú ú betűs árú között, elsősorban azért, mert nagyon sokan elvétik. Előbbi valamilyen terméket, portékát jelent, utóbbival pedig valaminek az árára, ellenértékére utalunk.