A volt katalán elnök, Carles Puigdemont a katalán autonómia függetlenségi népszavazást követő felszámolása és az azzal járó letartóztatások nyomán kormánya néhány tagjával Belgiumba menekült. A spanyol nemzetközi kiadatási kérelem jogosultságának tisztázásáig szabadlábon maradhatott, s így eleget tett egy finnországi konferencia-meghívásnak. Az utat gépkocsin tette meg. Odamenet nem is volt semmi gond. Akadálytalanul utazott át fél Európán, visszatérésekor azonban a dán határ közelében található Schleswig-Hollstein tartomány német hatóságai letartóztatták.

Néhány napot egy az észak-németországi Neumünster börtönének egyik cellájában kellett töltenie, de a hatóságok viszonylag hamar megállapították, hogy a spanyol állam Puidgemont ellen felhozott legsúlyosabb vádja, a lázadásé, mely miatt akár 30 esztendőre is rács mögé kerülhetett volna, a német jogrendszer szerint nem tartható fenn, pusztán a közjavak hűtlen kezelésének vádja (azaz a függetlenségi népszavazás megszervezésére fordított közpénzek kérdése) maradt tisztázatlanul. A német hatóságok ezt a vádat is szerfelett problematikusnak tekintik. A kérdés tisztázásáig 75.000 eurós óvadék fejében szabadlábon marad, de nem hagyhatja el Németországot. A rendőrségen rendszeresen jelentkeznie kell.

Puigdemont két hét után Berlinbe utazott, ahol hívei Berlin Kreuzberg nevű negyedének Skalitzer Strasse 6 alatti közismert rendezvénytermében az úgynevezett ?Akvárium?-ban szállásolták el.

A lázadás vádjának ejtése több szempontból is meghatározó jelentőségű. Egyrészt, mert ha Németország végül mégiscsak kiadja Puigdemontot a spanyol hatóságoknak, a lázadás vádjával már ők sem állíthatják bíróság elé. De ennél is jelentősebb, hogy a németországi döntés szerint a függetlenségi népszavazás megszervezése nem számít bűncselekménynek. Ami viszont azt jelenti, hogy a spanyol Alkotmány ebben a vonatkozásban nincs összhangban az európai államok zöme által elfogadott demokratikus alapelvekkel. Amiből implicite az is következhet, hogy a kisebbségi kérdésre vonatkozó alapelveket ? a hasonló anomáliák megelőzése érdekében ? előbb-utóbb rendezni kell, s olyan, a tagállamokra kötelező kisebbségjogi normákat kell intézményesíteni, melyek a kisebbség és a többség harmonikus együttélését valóban lehetségessé teszik. Magyarán a kisebbségi kérdéseket ki kell emelni az egyes államok kizárólagos hatásköréből, és nemzetközileg kell ellenőrizni. Erre a rendezésre az 1.200.000 európai polgár által aláírt Minority SavePack-kal kapcsolatos kezdeményezések napirendre tűzésének lehetősége egyenesen kapóra jöhet.

Egyébként az ?Akvárium?, melynek kis színpadi emelvénye is van, hamarosan spontán sajtókonferencia színterévé vált. Puigdemont mikrofonok erdejében válaszolt nem csak az újságírók, de a rajongók kérdéseire is. Amint arról Sabine Kinkartz a dw.com internetes portálon közölt tudósításában leírja, Puigdemont nyugodt hangon, mindenfajta szenvedélytől mentesen válaszolt a kérdésekre. Elmondta: ?Nem magamat, hanem a katalánokat védelmezem. Ez státusomból fakadó kötelességem.? A németországi letartóztatás sokként érte, hiszen azt remélte, hogy a húsvétot családja körében, azaz ? az egyébként román származásu Marcela Topor és két gyerekük társaságában ? töltheti, de bízik a német hatóságokban és örömmel tölti el az ?Akvárium?-béli lelkes fogadtatás, ahol hívei sárga liliomok özönével ajándékozták meg.

A kérdésekre egyébként katalánul, angolul és ? spanyolul válaszolt. ?Mindig elmondtam ? címezte egyik szövegét a spanyol újságíróknak ?, hogy a mi indítványunk a függetlenség, de ha a spanyol hatóságoknak van Katalónia számára elfogadható javaslatuk, természetesen készen állunk a spanyol hatalommal való együttműködésre.?

Ilyesminek ? s ezt már én teszem hozzá ? sajnos nem sok nyoma van. A spanyol hatóságok továbbra is azon ügyködnek, hogy az európai bíróságon támadják meg a schleswig-hollsteini döntést. A ?közbenső ítélet? jogi elvére alapozva várják a neumünsteri döntés hatályon kívül helyezését.

Bárhogy legyen is, Puigdemont fokozatosan a nemzetközi élet kimagasló személyiségévé válik. Amint arra Kinkartz is felfigyel, számos berlini leplezetlen csodálattal tekint rá.

Ami főként azért fontos, mert Puigdemont valóban nem önmagát, hanem a katalánokat, s tágabb értelemben az európai kisebbségeket képviseli. Köztük ? bár nem tudom ennek tudatában van-e ? bennünket is.