Ferenc pápának nemrég megjelent egy könyve. Címe: Az Isten fiatal. Talán egyszer kézbe vehetjük mi is ezt a könyvet. Mert az mégiscsak feltűnő, hogy egy 81 éves ember ilyen nagyra értékeli a fiatalokat ? ennyire reménykedik bennük. Pontosabban abban, hogy egy új, az elődjei vétkeitől mentes fiatal generáció még megmentheti a világot. Mert a pápa véleménye szerint minden emberi lény számára lehetővé kell tenni, hogy dolgozzék; hogy bebizonyítsa: milyen képességekkel rendelkezik ? és hogy mindannyiunk javára hasznosítsa képességeit. Rá kell jönni végre, hogy nem a pénz uralma a fontos, sem pedig a minden áron megszerzett gazdasági haszon, hanem az élet minősége. Elfogadhatatlan az ? mondja a pápa -, hogy a fiatalokat ingyen dolgoztatják; hogy a tapasztalt felnőttek a veszélyes munkák elvégzésére a tapasztalatlan fiatalokat használják. Ehelyett őszinte dialógust kellene kialakítani a fiatalok és a másik háttérbe szorított kategória: az öregek között. Mert az öregek meghallgatásra váró tapasztalata sok esetben és sok tekintetben eligazításként szolgálhat a fiatalok számára.

Érdekes módon, a pápa kitér egy szuper mai problémára is: az internet révén létesülő szocializációra. Véleménye szerint ez a szocializáció ? ez a társra találás – sok tekintetben csak látszólagos, nem pedig valóságos. A valódi kapcsolatokért meg kell dolgozni, nem hullnak az ölünkbe a világhálón.

Az egyik legnagyobb gond, és elsősorban a fiatalok gondja! – mert a jövőben az ő életüket keseríti meg – a környezetszennyezés. A mai nagy környezetszennyezőket nem érdekli ez, mert ők akkor már alulról szagolják az ibolyát. A környezetvédelmi szakemberek ezelőtt tíz évvel figyelmeztettek már rá, hogy a levegőszennyezés mintegy 60 százalékát a közúti járművek okozzák. Az ipar csupán a 40 százalékáért felelős. Akkoriban Romániában, például, 3?3,5 millió gépkocsi volt. Ma meglehet, hogy már kétszer ennyi van forgalomban szép hazánkban. A sok kicsi autó miatt alig lehet közlekedni. És közülük a legtöbbet nem is lett volna szabad a közutakra engedni, ugyanis Európa ócska autói, ráblái itt lehelik ki a lelküket, minálunk? Ezért a fiataloknak hallatniuk kellene a szavukat ? és ami a legfontosabb: szervezetten föl kellene lépniük a felnőttek által teremtett társadalom eme rákfenéje, a környezetszennyezés ellen.

Mert, ha igaz, amit Ferenc pápa mond, hogy Isten fiatal, akkor még reménykedhetünk; akkor még nincs elveszve minden.