Monica Ghiurco és Sebesi Karen Attila képviselheti a Román Televíziótársaság alkalmazottait az intézmény új igazgatótanácsában, miután ők kapták a legtöbb voksot a TVR bukaresti székházában, valamint a kolozsvári, craiovai, iaşi-i, temesvári és marosvásárhelyi területi stúdióban hétfőn tartott szavazáson. Kinevezésüket jóvá kell hagynia a parlamentnek. A TVR közleménye értelmében Monica Ghiurco szerezte meg a legtöbb szavazatot, 534-et, Sebesi Karen Attilára 321-en voksoltak. A TVR ügyvivő vezérigazgatójának, Doina Gradeának a parlament elé kell terjesztenie a belső szavazás nyomán az első négy helyen végzett jelöltek listáját. A Román Televíziótársaság igazgatótanácsát azt követően oszlatták fel, hogy 2017. szeptember 27-én a parlament plénuma elutasította az intézmény 2016-os tevékenységi beszámolóját. Ugyanazon a napon Doina Gradea vette át az ügyvivő vezérigazgatói feladatkört. A törvény értelmében a TVR igazgatótanácsa 13 tagból áll: nyolc tag a parlamenti frakciókat, egy tag Románia elnökét, egy a kormányt, ketten az intézmény alkalmazottait, egy személy a nemzeti kisebbségeket képviseli. Az elnököt a tagok közül választják meg, a parlament jóváhagyásával. A testület mandátuma négy évre szól.