Az UNESCO közgyűlése 1999-ben nyilvánított ünnepnappá ezt a napot,  ezzel is próbálva felhívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára, illetve arra is több nyelvet az a veszély fenyeget, hogy örökre eltűnik. Minden évben legalább tíz nyelv tűnik el. A napjainkban beszélt hatezer nyelv fele veszélyben van. A nyelvek kihalásának folyamata mára felgyorsult, részben a pénzügyi piacok nemzetközivé válásának és az elektronikus kommunikáció növekedésének következtében. Anyanyelv és identitás összefüggnek, az egyén teljesítményét idegen nyelvi környezetben a nyelv erősen befolyásolja. E probléma elsősorban olyan országokban jellemző, ahol több etnikai csoport él együtt. Az anyanyelv használata egyes országokban akadályokba ütközik: – A modernizáció jegyében más nyelvet részesítenek előnyben az iskolákban, hatalmi törekvések miatt a többség nyelvét teszik kötelezővé a kisebbségek számára is, vagy maga az anyanyelv nem alkalmas magas szintű oktatásra újonnan keletkezett szavak hiánya miatt.Az UNESCO mindent elkövet a helyzet javítására. A témával kapcsolatban kutatásokat végzett, amelyek eredményei azt mutatják, hogy az anyanyelvükön tanuló gyerekek jobban boldogulnak az iskolapadokban és az írás-olvasást megtanulni vágyó felnőttek is sikeresebbek. Az UNESCO felmérései szerint a megoldást gyakran a többnyelvű oktatás jelenti, melynek alapja legalább három nyelv – az anyanyelv, egy regionális vagy nemzeti nyelv és egy világnyelv – használata az oktatásban.