A rendelkezések azt is előírják, hogy a közintézményeknek 10 százalékkal kell csökkenteniük a javakkal és szolgáltatásokkal járó kiadásaikat, megtiltják az új gépkocsik és irodai bútorzat vásárlását, előírják, hogy a túlórát kizárólag szabadnappal lehet kompenzálni és leszögezik, hogy 2018 során nem lehet versenyvizsgát kiírni új alkalmazottak felvételére az ideiglenesen be nem töltött tisztségekre. 

A sürgősségi kormányrendelet jövő év december 31-ig meghosszabbítja az időszakot, amelyig nem kell alkalmazni a tanügyi törvény azon cikkelyét, miszerint az oktatásra a nemzeti össztermék 6 százalékát kell fordítani.