Az egyik változás, hogy az idén ételjegyekben részesülő egészségügyi alkalmazottak 2018-ban is megkapják az étkezési támogatást, és ez nem esik a pótlékokat 30 százalékban maximáló cikkely előírása alá. 

A jogszabály március 1-re halasztja a pótlékok korlátozásának bevezetését az egészségügyi rendszerben, a nehéz munkakörülményekre nyújtott bérkiegészítést a szaktárca által március 1-ig kidolgozandó szabályzat szerint folyósítják, de a pótlékok így sem haladhatják meg a bérek 30 százalékát. A jogszabály értelmében az orvosok heti maximum 48 órát tölthetnek ügyeletben. A kormányrendelet szabályozza az órák, illetve a vezető tisztséget betöltő oktatási alkalmazottak által tartott órák kifizetési rendszerét is.

Az adómentességet élvező közalkalmazottak bérét 28,5 százalékkal emelik január elsejétől, hogy elkerüljék a bércsökkenést a társadalombiztosítási hozzájárulások áthelyezése következtében. A többi alkalmazott 25 százalékos béremelést kap január elsejétől. A rendelet megállapítja a térítésmentes európai alapokból finanszírozott projektek kivitelezésével foglalkozó személyzet bérezését, akik legfeljebb 35 százalékos béremelésben részesülhetnek.