Látva, hogy mit művel a román állam a marosvásárhelyi katolikus líceummal meg az államosított katolikus egyházi vagyon visszaszolgáltatásával, miként akadályozza azt, akaratlanul is Onisifor Ghibu tanár úr jut eszünkbe. Ő volt az, aki Trianon után a román állam magbízásából birtokba vette a Kolozsvári Egyetemet és a Kolozsvári Nemzeti Színházat. Az indoklás úgy szólt: ezek állami javak voltak a magyar világban, és akkor állami javak kell, hogy legyenek a román világban is. Csakhogy Onisifor Ghibu mester nem elégedett meg ennyivel, hanem azt bizonygatta úton-útfélen, hogy az erdélyi magyar egyházi javak is magyar állami tulajdont képeztek ? mert a magyar állam ajándékai voltak, és a fenntartásukhoz pedig sokszor besegített a magyar állam. Így hát azokat is birtokba kell vennie a román államnak. Így vesztették el iskolájukat és a fenntartásához szükséges javak jelentős részét Nagyváradon a premontreiek. Így került veszélybe a piarista líceum Kolozsváron is és Temesváron is? ? Hadd, ne soroljuk.

S ne feledjük el, hogy Mihai Viteazul az erdélyi magyar fejedelmekhez hasonlóan járt el, amikor 1599-ben megerősítette az elődjei, a Báthoryak által a jezsuiták javára tett birtokadományozást Gyulafehérváron és Kolozsváron, sőt, hozzájárult ahhoz, hogy Gyulafehérváron, a Várdombon kolostort alapítsanak a görög keletiek számára, s ő maga birtokkal ajándékozta meg ezt az erdélyi ortodox kolostort. Őt nem ítéli el Onisifor Ghibu tanár úr, sőt, eszébe sem jutott államosítani az erdélyi ortodox vagy pedig görög katolikus egyházi javakat, amelyek ugye szintén állami támogatást is élveztek. A görög katolikusok például a Habsburg uralkodóház kedevezményezettjei voltak. De erről hallgat a krónika?

Báthory István 1581-ben Kolozsváron jezsuita egyetemet alapított, nem állami egyetemet. Onisifor Ghibu úr mégis ennek, az egykori jezsuita egyetemnek a jogutódjaként tekinti a két világháború közötti román állami egyetemet. Egy XVIII. században államilag ? a Habsburg uralkodó által ? megszüntetett jezsuita egyetemnek hogyan lehet jogutódja a kolozsvári román állami egyetem? Hogyan agyalhatott ki ilyesmit Ghibu úr? Arról viszont sikerült megfeledkeznie, amit Nicolae Iorga állított, hogy ?a (gyulafehérvári) határozatok értelmében az egyetemnek továbbra is magyarnak kell maradnia?. Jövőben ünnepeljük a gyulafehérvári nemzetgyűlésnek ? és a gyulafehérvári határozatok megszületésének! ? 1oo. évfordulóját. E határozatok egyértelműen magukba foglalják a nemzeti kisebbségek jogait is. Reméljük, hogy az ünneplők nem felejtik el ezt! Nem hasonlítanak Ghibu urra?