• Pe urmele lui Kodaly si Bartok ? interviu cu Segercz Ferenc si Szokolay ?Dongo? Balazs doi artişti, care după o sută de ani au pornit într-o călătorie muzicală şi în realitate pe urmele celor doi mari compozitori, despre ceea ce se mai poate găsi în materie de muzică populara în zonele unde Kodaly si Bartok au cules cântecele populare maghiare şi româneşti din Transilvania.
  • Primarul municipiului Sfântu Gheorghe va informa în scris cetăţenii despre activitatea instituţiei. Cu 8 ani în urmă această dare de seamă era ceva obişnuit din partea edilului, dar ultimul raport a fost difuzat în 2012, după care nu a mai existat posibilitate legală de a distribui aceste caiete.
  • Ca urmare a plecării unuia dintre medicii din comuna Remetea, judeţul Harghita, cu o populaţie de circa 6000 de persoane, a devenit imposibilă asigurarea permanenţei la Casa sănătăţii. Pentru acest lucru este nevoie de cel puţin 5 medici, care să asigure nu numai în timpul zilei asistenţa medicală în localitate.
  • Primăriile municipiilor reşedinţă de judeţ aparţinând Regiunii de dezvoltare Centru (Tg. Mureş, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, Braşov, Sibiu şi Alba Iulia) pot depune proiecte de dezvoltare urbanistică până la sfârşitul anului viitor în vederea accesării fondurilor nerambursabile de aproape 170 milioane de euro.
  • Autorită?ile locale pregătesc un program complex, româno-maghiar pentru edi?ia a 15-a a Zilelor comunei Comandău, care vor avea loc în acest sfâr?it de săptămână, în 5 ?i 6 august. Deschiderea evenimentului va avea loc sâmbătă, de la ora 12:00, iar activită?ile vor fi organizate, la fel ca în fiecare an, în zona ?colii generale din comună. În acest an, autorită?ile locale s-au axat pe un program special care să fie pe placul tuturor locuitorilor din comuna Comandău, indiferent de etnie, în condi?iile în care aici trăiesc peste 1.000 de cetă?eni de etnie maghiară, iar 40 de etnie română.

Bejegyzés navigáció