Az RMDSZ kezdeményezésére és Vincze Lóránt több évi kitartó munkájának köszönhetően az Európai Bizottságnál bejegyezték a Minority SafePack-et, a kisebbségi mentőcsomagot. Az utolsó órában ? és talán még Európában ? megmenthetők, életben tarthatók a kisebbségi és regionális nyelvek, megőrizhető Európa kulturális és emberi (!) sokszínűsége. Mert földrészünk egészén is kábé az történik, mint az őt alkotó nemzetállamokban. Minden uralmat magához ragad egy-egy hivatalos nyelv, a többség nyelve ? s a többi nyelvek, a kisebbségi és regionális közösségek nyelvei pedig fölöslegessé válnak, kipusztulnak. És nemcsak úgy, maguktól válnak fölöslegessé ? mert az képtelenség -, hanem a többség és annak a nyelve szorítja ki, teszi a nagy tülekedésben fölöslegessé a kisebbségi és regionális nyelveket, kultúrákat ? egyáltalán a többségitől eltérő szellemi világokat. Mert minden kultúra és minden nyel egy-egy világ ? értékek gyűjteménye és tárháza -, amelynek kipusztításával, szemétbe dobásával szegényebb lesz a világ, Európa. Szegényebb lesz az, aki kihajítja. Ő sem kivétel?

Hát ez került most a figyelem középpontjába Vincze Lórántnak és a Minority SafePack-nek, az RMDSZ európai kezdeményezésének köszönhetően. A jövő héten Kolozsvárra jön Európa, hogy megbeszélje ezt, az ennek érdekében rendezett kongresszuson.

Tehát van egy kisebbségi mentőcsomag, rövidesen kezdődik a kongresszus, amelyik ezt megvitatja ? és beindul az aláírásgyűjtés is, hogy az Európai Bizottság foglalja törvénybe a mentőcsomagban javasolt elvárásokat, intézkedéseket. Ez nagyszerű! Csak nehogy olyan törvény szülessen, mint amilyeneket a nemzetállamok alkotnak. Ahol minden törvényes előírás mellé beépítik a kiskapukat is. Vagyis azt, hogy miképpen lehet elkerülni a törvényben előírtak alkalmazását.

Mert, legalább is szép hazánkban, ha a törvényes előírásokat nézzük ? minden csodálatos. A kisebbségek már itt a földön ? hazánk földjén! ? a menyországban vannak. Ugyan, mit kívánnak még?! Egyáltalán mit kívánhatnak? Ha viszont a gyakorlatot nézzük: egy nagyrészt magyarok lakta megyében, Háromszéken például, a prefektus megtiltotta azt, hogy a lakosság számára, közügyi kérdés tárgyalásakor kétnyelvű kérdőívet használjanak. Csak hivatalos nyelven ? az állam nyelvén ? írt kérdőívet használhatnak. Mert a prefektus jó hazafi ? legalább is annak tartja magát ? betartja a törvényt. Vagyis betartja a kisebbségek jogait tartalmazó törvény kibúvóit.

Vincze Lóránt, nagyon helyesen, azzal érvel, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, védelme a stabilitás egyik alapfeltétele. Ezáltal a kisebbségek hídként működhetnek az európai népek, nemzetek között. Hát ez az, amitől a politikusok a leginkább irtóznak. Mert nekik egyéb politikai tőkéjük sincs, mint a bizonytalanság. Ők a nemzeti uszításból és a bizonytalanságból élnek. Láthatjuk ezt minden választás előtt. Ez ellen is kellene hozni egy törvényt. De egy igazi törvényt! ? kiskapuk nélkül.