Universitatea Eötvös Lóránd, cea mai mare institu?ie de acest fel în Ungaria, s-a alăturat grupului sus?inătorilor CEU, amenin?ată cu închiderea. Parlamentul de la Budapesta va vota cel mai probabil astăzi propunerea de modificare a legii educa?iei, care stabile?te că o universitate străină poate func?iona pe teritoriul Ungariei doar pe baza unui acord interstatal.

Conducerea UDMR a avut, luni, la Cluj-Napoca, o întâlnire cu o comisie de exper?i a Consiliului Europei aflată în vizită de documentare în România. Potrivit unui comunicat al UDMR, delega?ia condusă de vicepre?edintele executiv, Bálint Porcsalmi, i-a informat pe exper?ii europeni că pozi?ia oficială a României, conform căreia problemele minorită?ilor na?ionale sunt tratate în mod exemplar, nu se sus?ine în practică, având în vedere că ?ara noastră nu î?i ia în serios propria legisla?ie ?i nu aplică ceea ce ?i-a asumat prin semnarea unor conven?ii interna?ionale.

Una dintre cele mai prestigioase licee cu predare în limba maghiară din Cluj-Napoca, Brassai Sámuel, poate să-?i piardă statutul de liceu teoretic ca urmare a presiunii mediul de afaceri. Potrivit inspectorului general adjunct, Zoltán Török, de?i potrivit legii părin?ii au dreptul să aleagă pentru educa?ia copiilor lor, consiliul de administra?ie al inspectoratului le-a respins cererile ?i a decis înfiin?area unei singure clase a IX-a profesionale, ?pentru că asta cer firmele?.

Producătorii de vin din Diosig (Bihor) încearcă să reînvie cultivarea soiul tradi?ional ?bakator?, dispărut în urmă cu 60 de ani. Legenda spune că vinurile făcute din acest soi de struguri au ajuns ?i pe masa împăratului chinez ?i figurau în meniurile restaurantelor cél?bre din America de Nord.

Bejegyzés navigáció