Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke tegnap, a négyszázadik évfordulójához közeledő tanintézetben tartott sajtótájékoztatón elmondta, a román állam 2004-ben szolgáltatta vissza az egyháznak az épületet, amelyet az önkormányzat és az egyház együttműködve újított fel. A nagyenyedi kollégium az egyetlen olyan épület, amelynek a könyvtárát is visszaszolgáltatták az egyháznak, miután az egyház elvállalta annak felújítását és karbantartását, illetve a munkálatok projektjét is elkészítette. A nagyenyedi önkormányzat vállalta, hogy közösen pályázzanak az iskola felújítására, így a polgármesteri hivatalnak 25 évig nem kell az épületért bért fizetnie, amennyiben abban magyar nyelvű oktatás folyik. A jelenleg 700 diákot nevelő nagyenyedi kollégium a dél-erdélyi magyarság egyik legfontosabb intézménye, ahol az elméleti osztályok mellett szakoktatás is folyik, hogy minden diák saját képességeinek megfelelően tudjon mesterséget tanulni, majd munkát vállalni.