?Nyelvében él a nemzet? – e Széchenyi-gondolat jegyében ünnepelte tegnap az RMDSZ Bukaresti Nőszervezete az Anyanyelv Nemzetközi Napját a fővárosi Calvineum református templomban. Az istentisztelet utáni ünnepi műsor első részében Nagy Éva, a területi Nőszervezet elnöke és egyben az egyházközség presbitere köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és előadást tartott az anyanyelv fontosságáról és megőrzéséről.
A nyelv a beszélő közösség számára viselkedési forma, vagyis a nyelv nemcsak a beszéd ?eszköze?, hanem a ?lét? kifejeződése is. Minden népnek, minden kisebbségnek joga van a saját nyelvén való önkifejezéshez, saját értékeinek, kultúrájának és hagyományainak megőrzéséhez és ápolásához. Értékeink legnagyobb kincse pedig az anyanyelv. Ezért kell ezen az ünnepnapon is hangsúlyozzuk az anyanyelv és az anyanyelvű oktatás fontosságát, hiszen ?teljes birtokában lenni a nyelvnek, amelyet a nép beszél: ez az első és elengedhetetlen feltétel? szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk megőrzésében ? hangsúlyozta Nagy Éva, a területi Nőszervezet elnöke.
Az ünnepi rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kissné Hlatki Katalin, Magyarország Bukaresti Nagykövetségének diplomatája, aki ünnepi köszöntőjében a magyar nyelv szépségéről és jelentőségéről beszélt, majd Füst Milán A magyarokhoz című versével zárta gondolatait.
Az irodalmi részt zenei akkordok egészítették ki. Borzási Dávid, a bukaresti Zeneakadémia első éves diákja fuvolán zenélt. Nagy Gabriella tanárnő, a területi Nőszervezet alelnöke magyar népdallal örvendeztette meg a lelkeket. Továbbá, kötetlen beszélgetésre is alkalom adódott, rövid szeretetvendégség keretében. Az előadók magyar anyanyelvű könyveket kaptak emlékbe a helyi Nőszervezet részéről.
1999-ben az UNESCO közgyűlése február 21-ikét az anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel akarta hívni a figyelmet a Föld nyelvi sokszínűségére és gazdagságára.