Bogdan Diaconescu fiatal román parlamenti képviselő állandóan bennünk lakik. Most például az jutott eszébe, hogy ?Magyarországnak újabb Trianonra van szüksége!? A jobbikos Vona Gábor szónoklása hozta ki belőle ezt a mély gondolatot. A magyarországiak egyetértenek az erdélyi magyarok területi autonómiára való igényeivel ? ezért kell Dogdan Diaconu szerint ?az orrukra koppintani?. Magyarország még mindig túl nagynak érzi magát. De ha az utódállamok visszakövetelnék minden ?történelmi területüket? ? mondja Diaconu -, akkor csak Budapest maradna Magyarországból. Hogy milyen történelmi területekről van szó? Hát azokról amelyekről a nacionalista mesék regélnek ? például ?A Dnyesztertől a Tiszáig? című fabula.

Hogy mit akar mindezzel elérni a fiatal román képviselő? Hát azt, hogy a felszínen maradjon. Hogy megfürödjön újra a nyilvánosságban. Mert egyébre nem számíthat. S hogy mi az ára ennek a felelőtlen szájalásnak? Hát az, hogy egy csöppet sem enyhül a románok és a magyarok közötti feszültség. Tovább tart a szembenállás ? és továbbra is elodázódik a kölcsönös megértés, az őszinte együttműködés, amire viszont igazán nagy szükség lenne.

De a hazai magyarok között is található nem egy nagyszájú, üresjáratban hancúrozó fiatal. Most csak Ferencz Zsombort említenénk, aki ?Elegünk van Parászkából!? jelszóval aláírást gyűjt az interneten egy petícióhoz, amellyel el akar hallgattatni egy több mint húsz éve fáradhatatlanul és tisztességesen dolgozó újságírónőt ? Parászka Borókát. Hogy miért akarja elhallgattatni? Mert Parászka Boróka néha szóba hoz olyan dolgokat is, amelyek sértik az üresjáratban menetelő nacionalistákat. Ferencz Zsombor szerint Parászka Boróka ?bomlasztó, közösségromboló, általános ellenszenvet kiváltó cikkeket ír, adásokat készít. Akadályozza a székely autonómia-törekvéseket, támadja a nemzeti szimbólumokat, nem tetszik neki Wass Albert regénye? stb. Ezek az igazi nagy gondok! ? Ferencz Zsombor szerint -, nem pedig az, például, hogy a Székelyföldön a legalacsonyabb a lakosság keresete, a munkaképesek elvándorolnak, s rövidesen nem lesz, akinek az autonómiát követeljék.

Jó lenne, ha ezek a fiatal zsenik: Bogdan Diaconu és Ferencz Zsombor a valóságos problémákkal foglalkoznának ? s nem puszta szereplési vágyból, hanem azért, hogy tegyenek is valami érdemlegest. Ne pedig üresjáratban meneteljenek ? büszkén, előre!