Ma este 7 órától a bukaresti Balassi Intézetben Bárdi Nándor tart előadást Töréspontok és törésvonalak a romániai magyar kisebbség történetében címmel. Az előadás a magyar történetírásnak a romániai magyar kisebbségről kialakított konstrukcióját mutatja be. A fogalmi meghatározásokon túl, az 1918?2011 közti időszak nagy korszakain belül, a román és a magyar nemzetépítés, a nemzetközi erőviszonyok és a kisebbségi közösség önszerveződésének négyes viszonyrendszerében a pozíciók és a stratégiák változását tekinti át. Az előadás kulcskérdése, hogy az erdélyi magyarság miként és mennyiben válik a párhuzamos nemzetépítések közé szorulva, saját intézményességgel bíró önálló politikai szereplővé, és ez miként hat a romániai etnikai rétegződésre?