A Hortobágyfalva-Nagyküküllő-Olt fennsík lakosságának 80 százaléka szerint nagyon fontos a természet védelme. Több mint felük úgy véli, hogy a gazdasági tevékenység rontja leginkább az élet és a háztartások minőségét ? derül ki a Gallup intézet által a WWF Románia megrendelésére készült felmérésből, amely a Natura 2000 védett területek ismertségét vizsgálta az erdélyi lakosok körében. A felmérés szerint a vizsgált övezetben több mint 1000 faj létezik, ebből 10 európai és 11 hazai érdekeltségű növény, 27 fajta emlős, 225 madárfajta, 18 féle kétéltű és mintegy 600 lepkefajta. A védett élővilág szempontjából, ezek hét Natura 2000 övezetbe és három nemzeti parkba csoportosulnak, ezek együttes védett területe a második legnagyobb a Duna-Deltája után. A Gallup Intézet felmérését a Hortobágyfalva-Nagyküküllő-Olt fennsík felnőtt lakosságára nézve reprezentatív 1 100 személy megkérdezésével végezték február elején. A hibaküszöb 3 százalék.