Ma a kivisz és a kivitelez párosa kerül nagyító alá. „»Megvalósít, valóra vált«, illetve »kieszközöl« jelentésben való használatuk idegen hatást tükröz, ezért az igényes fogalmazásban lehetőleg kerüljük” – olvasható a Nyelvművelő szótárban. Például „a szándékát nem tudta kivinni” helyett írjuk azt, hogy „a szándékát nem tudta megvalósítani, véghezvinni”.

Melléknévi származéka, a kivihető ugyancsak helyettesíthető a konkrétabb megfelelőivel: a kivihető cél, ötlet, elgondolás, terv helyett az elérhető cél, valóra váltható ötlet, véghezvihető elgondolás vagy a megvalósítható terv ajánlott.

A Nyelvművelő szótár felhívja a figyelmet a ’valaminek az elvégzése, megvalósítása’ értelmű kivitel főnévre, amely az elvégzés, megvalósítás, végrehajtás szavak valamelyikére cserélhető. Többek között olyan szövegek is előfordulnak, amelyekben egy feladat vagy szándék kiviteléről írnak, noha a feladat elvégzése, végrehajtása jobban hangzana. Vannak azonban olyan pontozásos sportágak – például a műkorcsolya és a műúszás –, amelyek szaknyelvében a kivitel a gyakorlat végrehajtásának módját, művészi színvonalát jelenti; ilyenkor nem tanácsos mással helyettesíteni. Szintén nehezen pótolható a ’valamely termék kidolgozása, külső formája’ jelentésben. Például: „A könyvből az első száz példány művészi kivitelben készült.”

Végre megérkeztem a gyakran használt kivitelez igei származékhoz, amely szakmai szó, jelentése pedig: ’alkotást, terméket szakszerűen elkészít’, esetleg ’tervet műszakilag megvalósít’. A szakértők nem kifogásolják a használatát a műszaki nyelvben, a köznyelvben azonban más igét javasolnak helyette. Például a hidat még nem lehet kivitelezni helyett a meg- vagy felépíteni ajánlott.

Maga a kivitelez a helyesiras.mta.hu oldal szerint „nem valódi igekötős ige, hanem ki- igekötős főnévből van képezve, vagyis előbb volt a kivitel és a kivitelezés, és abból »vonódott el« a kivitelez ige”. Mivel áligekötős igéről van szó, a normatív (igényes köznyelvi) nyelvhasználatban még akkor sem válik el az igekötő, ha ezt a mondat hangsúlyviszonyai megkívánnák. Emiatt nem érdemes ilyen és ehhez hasonló mondatokat írni: „A megyei önkormányzat előtti részen július közepéig lezárulnak a munkálatok, amelyet a város saját erejéből, a városi kertészet szakembereivel vitelez ki”. Mivel tegnap volt a magyar nyelv napja, a mai részt egy Lőrincze Lajos-idézettel zárom: „A magyar nyelv jövője a magyarság jövője is.”