A székelyek ellen elkövetett legnagyobb vérengzésre emlékeztek hétfőn a csíki településen. A tiszteletadás a Szent Anna – Siculicidum kápolnában szentmisével kezdődött, majd a résztvevők megtekintették a Zöld Péter Általános Iskola diákjainak múltidéző előadását. Ezt követően a turulmadaras emlékműnél folytatódott a főhajtás.

1764-ben a határvédelmi átszervezés ellen Csíkban gyűltek össze tiltakozni a székelyek képviselői. Madéfalván szállásolták el őket. A császári haderő január hetedikén hajnalban körbezárta és megtámadta a falut, a menekülőket lemészárolták.

Többszáz áldozata volt a történteknek. A megtorlásoktól való félelmükben sokan Moldvába menekültek. Erre emlékeztet a település központjában lévő turulmadaras kőoszlop, ahol a 255-ik évfordulón az erdélyi magyar közösségek és a magyar kormány képviselői is fejet hajtottak.

Csibi József, Madéfalva polgármestere szerint napjainkban nem a határvédelem a feladat, hanem az egymás- és a szülőföld iránti felelősségvállalás. Orbán Balázs, a magyar Miniszterelnökség miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkár azt mondta, a madéfalvi vérengzés a magyarok és a székelyek szabadságszeretetére emlékeztet, akiknek olyan jogaik vannak, amikért megharcoltak.

“Azt elvárjuk, hogy egy birodalom se tekintsen másodrendű állampolgárnak, holmi perifériának, hanem szerződések, kompromisszumok és tárgyalások mentén alakuljanak ki különböző népek közötti jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szerződések vagy megállapodások, és ehhez a megállapodáshoz aztán minden fél tartsa magát” – mondta Orbán Balázs.

A megemlékezés közös imával, koszorúzással és himnuszénekléssel zárult.

(Biró István tudósítása)