Több mulasztás jóvátételére szólította fel Romániát, valamint néhány más tagországot az Európai Bizottság.

Romániát felszólították, hogy haladéktalanul és maradéktalanul fizesse vissza azt az összeget, amelyet jogtalanul tartott le a más tagállamokból vásárolt gépkocsik forgalomba írásakor.

A Bizottság egy másik levélben azt rója fel, hogy Románia és Észtország nem iktatta saját jogrendjébe az elektromos és elektronikus hulladékok kezeléséről szóló Európai Uniós irányelvet.Az Európai Bizottság jelzi, hogy az ország késésben van, ami a Közösségi Vámkódex vámtartozásra vonatkozó előírásainak alkalmazását illeti. A Bizottság ugyanakkor felszólítja Romániát, Ciprust, Franciaországot és Írországot, hogy maradéktalanul iktassa jogrendjébe a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságáról szóló irányelvet, amely révén plusz nyugdíjhoz juthatnának a mobilis munkavállalók. Amennyiben az országok két hónapos határidővel nem teszik jóvá a fenti mulasztásokat, az Európai Unió Bírósága elé állíthatók.