Sabin Gherman szerint száz évvel ezelőtt nagyon vicces volt december elseje. A kolozsvári román publicista lakodalomhoz hasonlította, amelyen valaki zsebre vágta, bocsánat: lelépett a nászajándékkal, amit a menyasszony – vagyis Erdély – mindmáig fájlal. Mert az Egyesülés Sabin Gherman szerint „túlfűtött nacionalizmussal és idegengyűlölettel van körítve”. Mert az Egyesülést Erdély sokszínűségének elismerése helyett e sokszínűség eltörlésére használták, s használják ma is. Mert még a régiók román lakosságának az igényeit sem tartották tiszteletben. Vagyis, gyakorlatilag gyarmatosították Erdélyt, sőt annak még a román lakosságát is – tennénk hozzá. Nem véletlen tehát, hogy Miron Cristea ortodox pap – a későbbi pátriárka – adott pillanatban megátkozta az Erdélybe bevonuló román hadsereget, mert nagyon jól látta, hogy mi történik. Az erdélyi románok zöme legfeljebb szolga lehet Nagy-Romániában. A regáti román fejesek pedig mit csinálnak? – zsebre vágják a nászajándékot. S mit hagynak maguk után? Hát, szennyet, rendetlenséget, elintézetlen ügyeket, virágzó korrupciót – hadd, ne soroljuk.

Románia agyonközpontosított ország lett – és Sabin Gherman szerint ez a fő oka annak, hogy egyhelyben topogunk, és hogy szegények vagyunk. „Erdély az itt élők közös élettere, függetlenül nyelvtől és vallástól” – mutat rá a publicista. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy minden régióban – beleértve Erdélyt is – az ott élők intézzék ügyeiket, mert ők jobban tudják, hogy mi a bajuk, és mit lehet tenni e baj orvoslására, mint bármelyik bukaresti fejes. És lám, Sabin Gherman nézeteihez hasonló elveket vallanak más románok is. Így például Gheorghe Falcă, Arad polgármestere; Emil Boc, Kolozsvár polgármestere; Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere és Nicolae Robu, Temesvár polgátmestere. Mindannyian színrománok, nem magyar irredenták, és mégis nagyszabású közös projektek megvalósítására létrehozták a Nyugati Szövetséget – amelyhez máris társulni kíván Ioan Popa, Resica polgármestere, mert ő is ki akarja használni a régióban rejlő erőt, hogy megoldja a szocialista iparosítás félbemaradásával felmerül gondokat, hogy enyhítse a társadalmi feszültséget. S a Nyugati Szövetség mintájára Tánczos Barna szerint létrejöhetne a Székelyföldi Szövetség is – így aztán az elcsent nászajándék lassan-lassan, sok munkával visszakerülhetne azokhoz, akiket illet. Mert távlatilag, pontosabban 2021-től a megyeközpontok Bukarest helyett közvetlenül Brüsszelhez fordulhatnak az EU-s források lehívásáért. S a regionális szövetségek garantálhatják, hogy az EU-tól kapott pénzt arra használják, amire kérték, illetve amire kapták. Régiós összefogással valóban épülni fognak, például, az autósztrádák – nemcsak tervezgetik őket, évtizedeken át.

Bár így lenne! – reménykedjünk.