Anastase (Roberta) ? magyarul

A választói (köz)bizalom és hitelesség visszaszerzését tűzte ki célként a legutóbbi kongresszuson az RMDSz, ezért ildomos az azt követő politikáját ehhez viszonyítani. Politikai/közéleti értelemben (köz)bizalmat építeni állandóan új és mindenkor kőkemény kihívás szakértők és politikusok számára egyaránt, különösen nehéz a helyzet akkor, amikor régi és rossz beidegződéseket ? nevezetesen, amikor üres ígérgetéseken és etnonacionalista jellegű homályos jelszavak meghatározatlan közönséghez való eljuttatása jelenti a politikai kommunikációt ? kell leépíteni és új stratégiákat kialakítani a helyükön. (tovább…)

Continue Reading

Értetlenkedés és erkölcsi káosz

Az igazsásgszolgáltatás kérdései, morális kérdések csak gyakran nem vesszük észre. A ?ne ölj?, azon az értékítéleten alapul, hogy az emberi élet legfőbb érték, a ne lopj meg azon, hogy a tisztességesen megszerzett tulajdon megőrzése alapvető érték, amin egész morális építmény épül és működik, a ne csalj, mások méltóságát és szabadságát ne sértsd meg, stb. úgyszintén morális érveken és értékeken alapulnak. Viszont ? jó esetben ? kodifikálják, azaz jogszabályokban rögzítik azokat, és ezután törvényeknek való megfelelésként, illetve meg nem felelésként gondolunk rájuk.

Continue Reading