Mától május 14-ig fogadják a tanintézetek a beiskolázási kérelmeket az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakaszában.

Az ütemterv szerint május 14. és 17. között a lakhelyük szerinti körzeti iskolába jelentkezők, majd május 20. és 27. között a lakhelyük szerinti iskolától eltérő tanintézetbe felvételt kérelmezők igényléseit dolgozzák fel. Május 28-án rendezik azoknak a gyermekeknek a helyzetét is, akiket helyhiány miatt nem vettek fel a kiválasztott tanintézetbe, de szüleik igényelték, hogy a körzeti iskolában tartsák fenn a helyet számukra erre az esetre. Május 29-én közzéteszik az előkészítő osztályba felvett tanulók listáját és a szabadon maradt helyek számát. A beiratkozás második szakasza május 31-én kezdődik, és június 7-éig fogadják az igényléseket.