Április 11-től május 14-ig fogadják a beiskolázási kérelmeket a tanintézetek az előkészítő osztályba történő beiratkozás első szakaszában – közölte Ligia Deca oktatási miniszter.

A beiratkozási menetrend szerint május 14. és 17. között a lakhelyük szerinti körzeti iskolába jelentkezők, május 20. és 27. között a lakhelyük szerinti iskolától eltérő tanintézetbe felvételt kérelmezők igényléseit dolgozzák fel. Május 28-án rendezik azoknak a gyermekeknek a helyzetét is, akiket helyhiány miatt nem vettek fel a kiválasztott tanintézetbe, de szüleik igényelték, hogy a körzeti iskolában tartsák fenn a helyet számukra erre az esetre. Május 29-én közzéteszik az előkészítő osztályba felvett tanulók listáját és a szabadon maradt helyek számát.

A beiratkozás második szakaszában május 31. és június 7. között fogadják az igényléseket, majd június 21-én közzéteszik az előkészítő osztályokba sorolt diákok végleges névsorát.

A megyei tanfelügyelőségek szeptember 2. és 6. között rendezik azoknak a gyermekeknek a helyzetét, akik egyetlen iskolába sem nyertek felvételt – közölték a Tanügyminisztérium illetékesei.