A tanulási és az értékelési folyamatok felülvizsgálatát sürgeti a Koalíció az Oktatásért Szövetség a próba-képességvizsgák és a PISA-tesztek gyenge eredményei miatt. Mai közleményében a szakmai szervezet olyan méltányos oktatási rendszer kialakítását szorgalmazza, amelyik elősegíti a valódi tanulást és a kompetenciák fejlesztését a végzősök profiljának megfelelően.

A szövetség úgy véli, hogy a fontosabb országos vizsgák – mint például a 8. osztály végi képességfelmérő vizsga – jelenlegi formájukban ‘csak indokolatlan nyomást gyakorolnak a gyerekekre és a tanárokra egyaránt’. A Koalíció az Oktatásért Szövetség többek között a következő intézkedéseket szorgalmazza:

– a tanterv (tantárgyak) felülvizsgálata és összehangolása, valamint az oktatás hozzáigazítása a tanulók fejlettségi szintjéhez, a tanév hosszához és rendjéhez, hogy az oktatás a valós életben szükséges kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódjon;

– az interdiszciplinaritás bevezetése annak érdekében, hogy ténylegesen biztosítsa a végzősök profiljában meghatározott összes kompetencia elsajátítását;

– konkrét programok bevezetése a városi és a vidéki települések közötti jelentős tanulási különbségek megszüntetésére;

– a tanárok alap- és továbbképzésének javítása, különös tekintettel az értékelési és adatfelhasználási komponensre;

– az iskolai autonómia ösztönzése az összes tanintézet számára kötelező minőségi minimumkövetelmények meghatározása mellett;

  • az átláthatóság és kiszámíthatóság biztosítása a felmérő vizsgák tartalmának és javítási útmutatójának kidolgozásakor.