Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa lesz a május 27-i pünkösdszombati csíksomlyói búcsú szónoka. A fogadalmi búcsún jelen lesz Massimo Fusarelli OFM, a ferences rend miniszter generálisa és Albert Schmucki OFM definitor generális. A részleteket Bíró István mondja el.