A büntetőtörvénykönyv (Btk.) módosításáról fogadott el törvénytervezetet tegnapi ülésén a Szenátus, amelyben egyebek mellett 9 ezer lejes értékhatárt vezet be a hivatali visszaélés meghatározásánál.

Az új meghatározás alapján a hivatali visszaélés csak akkor minősül bűncselekmények, ha egy köztisztségviselő tudatosan törvénysértő módon látja el (vagy nem teljesíti) hivatali kötelességét, és az ezáltal okozott kár meghaladja a 250 ezer lejt.

Egy másik pontosítás szerint azzal is hivatali visszaélést követ el egy hivatalnok, ha valakit faji, nemzetiségi, etnikai, nyelvi, felekezeti, szexuális, politikai, vagyoni, egészségügyi vagy életkori alapon hátrányosan megkülönböztet.

Az indoklás szerint a Btk. módosítására azért volt szükség, mert az utóbbi években több előírását alaptörvénybe ütközőnek minősített az Alkotmánybíróság. A tervezetet a Képviselőház vitatja meg döntő házként.