Egy friss felmérés szerint a románok alig több mint egyharmada tartja működő valóságnak az uniós tagállamok közötti jogegyenlőség elvét, 53 százalékuk úgy értékeli, az Európai Unió kevesebb jogot biztosít Romániának, mint amennyi kötelezettséget előír számára.

A CURS közvélemény-kutató intézet március 10-20 között végzett felmérésében az uniós tagság előnyeit firtató kérdésnél a megkérdezettek 56 százaléka jelölte be azt a választ, hogy a tagságból „csak egyeseknek származott előnyök, a románok többségének nem”, míg 37 százalékuk vélte úgy, hogy a románok többsége profitált országa uniós tagságából.

Arra a kérdésre, hogy vajon az EU-nak több vagy kevesebb hatalommal kell-e rendelkeznie, mint a nemzeti kormányoknak, a válaszadók alig 13 százaléka válaszolta azt, hogy az uniónak kell „erősebbnek” lennie. 28 százalékuk szerint egyforma erős jogosítvánnyal kell rendelkezniük, míg 46 százalékuk úgy véli, az EU-nál kevesebb hatalom kell hogy összpontosuljon, mint a nemzetállami kormányoknál.

A több mint ezer válaszadó bevonásával végzett reprezentatív felmérés az energiaválsággal kapcsolatos kormányzati intézkedések fogadtatását is mérte. A megkérdezettek 15 százaléka jelezte, hogy elégedett ezekkel, 2 százaléka, hogy „nagyon elégedett”, 46 százaléka pedig elégedetlen, és 34 százaléka „nagyon elégedetlen”.

Arra a kérdésre, hogy milyen gondok orvoslását várja első sorban az ország vezetésétől, a megkérdezettek 30 százaléka az életszínvonal, a bérek és nyugdíjak témakörét jelölte meg, „második legfontosabb teendőként” pedig a válaszadók ugyanekkora arányban az infláció, az energiaárak és a közüzemi díjak problémájára várnak megoldást a döntéshozóktól.