A bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Központban mutatták be Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) című kötetét, amely a Lector Kiadó, a Varadinum Alapítvány Kiadó és az Iskola Alapítvány Kiadó közös kiadásában látott napvilágot.

A kötet azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket tartalmazza, melyeket a román államvédelmi hatóságok 1957 és 1960 között állítottak össze a Márton Áron püspök dolgozószobájában elhelyezett mikrofon útján végzett lehallgatás eredményeképpen. Forrásértékük a történész számára felbecsülhetetlen, s általuk jobban megismerhetjük Márton Áron egyházpolitikai elképzeléseit, a keleti politikához fűződő reményeit és félelmeit, kapcsolati hálóját, az állammal szembeni passzív, de olykor ellenállásra buzdító egyházfőt, a püspöki aulán belüli személyes ellentéteket, konfliktusokat, az egyházmegye és az egyházmegyei intézmények, vagy akár egyes plébániák működését, és nem utolsósorban a romániai kisebbségellenes intézkedések miatt aggódó és azok ellen tiltakozó püspököt. A könyvbemutatón az egyik szerzővel, Nagy Mihály Zoltán, történésszel, a Bihar Megyei Állami Levéltár főlevéltárosával Gálfalvi Ágnes szerkesztője, a marosvásárhelyi Lector kiadó vezetője, valamint Szabó Ödön, a Varadinum Alapítvány képviselője, a kötet társkiadója beszélgetett. A könyvbemutatót követően kértem mikrofon elé Nagy Mihály Zoltán történészt, akit a válogatásról, a könyv összeállítása során szem előtt tartott szempontokról kérdeztem.