„Férjével néhány gondatlan hetet töltött a tengerparton.” Önöknek is feltűnt, hogy az egyik szó nem illik az idézett mondatba? Valójában szótévesztés történt, ugyanis a hányaveti szinonimájaként is használt gondatlan helyett a zavartalan, problémamentes jelentésű gondtalan kifejezést kellett volna használni.

De mit jelent a fogalmazási hibák közé sorolt szótévesztés? Akkor fordul elő, ha az egymáshoz írásban és ejtésben is közel álló szavakat felcseréljük, egymás helyett használjuk. Néha csak stilisztikai különbség van közöttük, máskor viszont a jelentésük is eltérő. Szókincsünkben sok egymáshoz közel álló alakpár van, de idő híján csupán néhányat fogok megemlíteni közülük. Először az egyelőre és az egyenlőre párosa jutott eszembe, amely sokakat összezavar. Előbbi jelentése egy ideig, még, valameddig, míg utóbbit az egyformára, egyenletesre rokon értelmű szavaként használjuk.

Nem hagyhatom ki a helység és a helyiség párost, amelynek a korábban említett tagjával egy lakott településre utalunk, utóbbit hallva pedig egy épületen belüli zárt tér jelenik meg előttünk.

A rövid u-val írt áru és a hosszú ú-val írt árú ugyancsak bonyolítja a mindennapjainkat, mivel nem mindegy, hogy valamilyen termékről vagy valaminek az ellenértékéről, azaz áráról van-e szó.

Még számos példát felhozhatnék a szótévesztésre, azonban itt az ideje, hogy más fogalmazási hibákat is megemlítsek. Következhet a szószaporítás, amelyre, íme, egy kiváló példa: „Az induláskor háromszázhatvan fő tagunk volt.” Helyette mondhatjuk azt, hogy: „Az induláskor háromszázhatvan tagunk volt.” Sőt akár ezt is: „Az induláskor háromszázhatvanan voltunk.”

Ugyancsak fogalmazási hibának számítanak a terjengős kifejezések, amelyek közül a most következő példát hozták fel a Nyelvművelő kéziszótárban: „Cégünk már második éve folytat termelési tevékenységet.” Mit mondhatnánk helyette? Például ezt: „Cégünk már második éve termel.”

A sablonok és az üres közhelyek sem maradhatnak ki a fogalmazási hibák közül… Egy jó példa erre: „Gyakorlatilag az a véleményem.” Ilyenkor a gyakorlatilag fölösleges. A „nincs rá mód és lehetőség” ugyancsak ebbe a kategóriába sorolható… nem használhatjuk mindkettőt egyszerre.

Most pedig visszatérnék a múlt heti témához, ugyanis megígértem, hogy elárulom a három eszperente feladvány megfejtését. „Mellette melegedsz telente.” „Rejtelmes jelek, melyeket meg kell fejtened.” „Szerkezet, mely reggel csengetve felkelt.” Az első megfejtése a kályha, a másodiké a fejtörő, a harmadiké pedig az ébresztőóra.