455 évvel ezelőtt, 1568-ban az ezen a napon Tordán tartott országgyűlés a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, kimondva ezzel a négy vallás – katolikus, evangélikus, református, unitárius – szabadságát és egyenjogúságát. Ettől a naptól számítja létét a Magyar Unitárius Egyház is.