Megbüntette az Oktatásügyi Minisztériumot 10 ezer lejre az Országos Diszkriminációellenes Tanács, mert a szaktárca eltörölte a lakhelytől eltérő településen tanuló diákoknak járó szociális ösztöndíjakat.

A Tanács hat hónapos határidőt írt elő az orvoslásra. A testület döntését követően az Országos Diáktanács és a Szülők Országos Szövetsége a tárcaközi munkabizottság sürgős összehívását kérte a diákok iskolai utaztatásával kapcsolatos gondok megoldására. Véleményük szerint a kérdést már nem lehet halogatni, mert folyamatosan nő az iskolaelhagyás és a szállítási díjszabások is. A diákok és szülők kérik, hogy a kérdést oldják meg 2023 elejéig.