A három jogszabályt – így a bírák és ügyészek jogállásának, az igazságszolgáltatás megszervezésének, illetve a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) törvényét – október 17-én fogadta el a szenátus döntő házként. A Mentsétek meg Romániát Szövetség, a Románok Egyesüléséért Szövetség és a Nép Ügyvédje megtámadta az igazságügyi törvényeket az alkotmánybíróságon, de óvásaikat elutasították.


A bírák és ügyészek jogállásáról szóló módosított törvényben törölték a fegyelmi vétségek listájáról „az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága, az alkotmánybíróság, valamint a legfelsőbb bíróság határozatainak nyilvánvaló és indokolatlan figyelmen kívül hagyását a jogorvoslati vagy jogegységesítési kérelmek elbírálása során”.
A jogszabály értelmében a legfelsőbb bíróságra a CSM által szervezett versenyvizsgával lehet felvételt nyerni. Olyan bírákat választanak ki, akik a legfelsőbb bíróság értékelése szerint megfelelnek a legmagasabb szintű szakmai követelményeknek, illetve a feddhetetlenségi, magatartási és etikai kritériumoknak. A bírák és ügyészek versenyvizsgáin pontegyenlőség esetén a nagyobb szakmai tapasztalatú pályázó van előnyben. Azoknak a megyéknek, illetve településeknek a bíróságain és ügyészségein, ahol valamely nemzeti kisebbség aránya legalább 50 százalék, pontegyenlőség esetén a kisebbség nyelvét beszélő jelöltnek van előnye a versenyvizsgán – olvasható a törvényben.


Az igazságszolgáltatás megszervezéséről szóló törvény kimondja, hogy az igazságszolgáltatás megszervezése a bíróságok és ügyészségek tevékenységét szabályozó elvek és szabályok összessége, amelyek célja, hogy szavatolják a román alkotmány tiszteletben tartását és az egyén alapvető jogainak és szabadságainak biztosítását. Az igazságszolgáltatás a legfelsőbb bíróság és a többi bíróság révén történik. A legfelsőbb bíróságot az elnök, két alelnök és egy vezetőtestület irányítja.
Az új jogszabály ugyanakkor kimondja, hogy minősített elektronikus aláírással is kibocsáthatók a bírósági határozatok.
A törvény értelmében 2024. január elsejétől helyezik üzembe az országos elektronikus bírósági irattárat.


A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács megszervezéséről szóló törvény többek közt arról rendelkezik, hogy a testületbe azokat a bírákat és ügyészeket lehet beválasztani, akik legalább hét éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és az utóbbi három évben nem részesültek fegyelmi szankcióban.