Az ország több mint 17 800 tanintézetben 3 millió óvodás és iskolás kezdte el a 2022/2023-as tanévet hétfőn. Idén szeptember 1-jétől életbe lépett a közoktatási intézmények megszervezéséről és működéséről szóló új keretszabályzat. Ennek főbb újdonságai a korábbi szabályzathoz képest: az elektronikus napló használata; az egyes tantárgyakból évente adott jegyek/minősítések számát a tanár szabja meg; a kerettantervben meghatározott tanulási-tanítási egységek és a heti óraszám alapján tanulmányi átlagot csak a tanév végén kell számolni minden tantárgyból, ezt a tanév során kapott jegyek számtani középarányosa adja; a tanulók eltanácsolására vonatkozó rendelkezéseket törölték, mivel a tanuláshoz való jogot az alkotmány garantálja, az eltanácsolásra csak a posztliceális képzésben van lehetőség, ez ugyanis nem kötelező; töröltek minden olyan rendelkezést, amely lehetőséget ad arra, hogy pénzt gyűjtsenek a tanulók szüleitől. Az új tanév öt tanítási modult és öt vakációt foglal magában: 1. modulban 2022. szeptember 5-e és október 21-e között tanítás, majd 2022. október 22-e és október 30-a között vakáció lesz.

Tim Mossholder/Unsplash